Disclaimer

Metaalbewerking Friesland Disclaimer:

ALGEMEEN: Deze homepage is ontwikkeld en wordt onderhouden door de webmaster van Metaalbewerking Friesland. Op de inhoud en het gebruik van deze homepage zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van gegevens houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van deze homepage in.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van door de webmaster van Metaalbewerking Friesland ontwikkelde homepage, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de webmaster van Metaalbewerking Friesland, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van deze homepage worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster van Metaalbewerking Friesland. Op misbruik van deze regel staat een boete van € 1.000,00 per overtreding per dag.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Alle informatie op deze homepage is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze homepage zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. de webmaster van Metaalbewerking Friesland sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze homepage verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

BESCHIKBAARHEID: Wij spannen ons in om deze homepage zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de server van de webmaster van Metaalbewerking Friesland.

TOEPASSELIJK RECHT: Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Webmaster Copyright © 2012 Metaalbewerking Friesland. Lid Koninklijke Metaalunie